КОСМЕЦЕВТИКА – НА СТИКУ КОСМЕТОЛОГІЇ І ФАРМАКОЛОГІЇ

18-04-2017 09:30

Слово «косметика» походить від грецького слова «kosmeo», що означає «прикрашаю» або «мистецтво прикрашати». У доісторичні часи косметичні засоби мали цілком практичне значення: очищали шкіру і волосся, захищали від впливу зовнішнього середовища, дозволяли прикрашати обличчя і тіло і одночасно несли лікувальну функцію.

Паралельно з накопиченням знань про властивості лікарських рослин, з розробкою експериментальних прийомів в хімії, з вивченням впливу різних речовин на шкіру людини з’явилися нові форми і способи застосування косметичних засобів. Таким чином, постав новий самостійний прикладний напрям у науці – косметична хімія, що зв’язує в єдине ціле досягнення медицини, ботаніки, хімії, фізики, фармацевтики.

Косметична хімія – це наука про будову і властивості речовин, що використовуються в косметичних цілях, технології виготовлення косметичних засобів і їх вплив на шкіру, волосся, нігті людини.  Сучасна косметична хімія – це синтез фізики, хімії природних і синтетичних сполук, біології, біохімії, фармацевтики, медицини та інших суміжних наук.

Понятия «косметика» и «лекарство» тесно переплетались на протяжении всей истории человека. В древнем мире все средства ухода выходили из рук служителей религиозных культов и знахарей. В середине века эта роль перешла к монахам. Это логично, поскольку именно они знали свойства лекарственных трав, минералов, лечебных вод.

Первые попытки отделить косметику от лекарства были сделаны в 1938 году. Конгресс США издал Указ, по которому можно было отличить лекарственное средство от косметического. Согласно Указу, косметикой считалось средство, «направленное на украшение и создание более привлекательного внешнего вида». Лекарство определялось как «средство, используемое с целью диагностики, ухода и профилактики заболевания, способное изменять функциональные и структурные характеристики организма». За косметикой оставалось право решать чисто эстетические задачи, а все, что касалось функциональной защиты организма, в том чис

Поняття «косметика» і «ліки» тісно перепліталися протягом всієї історії людини. У стародавньому світі всі засоби догляду виходили з рук служителів релігійних культів і знахарів. В середині століття ця роль перейшла до монахів. Це логічно, оскільки саме вони знали властивості лікарських трав, мінералів, лікувальних вод.

Перші спроби відокремити косметику від ліків були зроблені в 1938 році. Конгрес США видав Указ, за ​​яким можна було відрізнити лікарський засіб від косметичного. Згідно з Указом, косметикою вважався засіб, «спрямований на прикрасу і створення більш привабливого зовнішнього вигляду». Ліки визначалися як «засіб, що використовується з метою діагностики, догляду та профілактики захворювання, здатне змінювати функціональні та структурні характеристики організму». За косметикою залишалося право вирішувати чисто естетичні завдання, а все, що стосувалося функціонального захисту організму, в тому числі і шкіри, ставало прерогативою ліків. Важливо розуміти, що за якісним і кількісним складом косметика і ліки дуже відрізняються.

Ліки – це суть активний інгредієнт, звичайно в гранично простому наповненні. Все в ньому направлено, сконцентровано, сфокусовано саме на активному початку (токсичність, доза, чистота, контроль якості, санітарний контроль тощо). Тексти анотацій суворі, лаконічні і, як правило, однозначні.

Косметика – це багатофункціональний комплекс з великою кількістю інгредієнтів, що забезпечують загальний ефект, спрямований на комфортні відчуття, задоволення при застосуванні, високу спорідненість зі шкірою; приємні текстури і запах. У косметиці важливу роль відіграють зовнішній вигляд, упаковка.

Історичні потреби і вимоги споживачів вели косметичний ринок в сторону розвитку космецевтики.  Якщо раніше від косметичного продукту вимагали тільки зволоження або харчування шкіри, то зараз косметичний продукт повинен бути досить інтенсивним за своєю дією, багатофункціональним, ефективно вирішувати специфічні проблеми шкіри, маскувати існуючі косметологічні дефекти, безумовно, бути якісним і забезпечувати пролонгований повсякденний догляд.  Така сукупність вимог не може бути забезпечена звичайними косметичними засобами загального догляду.  Законодавчо термін «космецевтика” не визнаний ні в одній країні світу, але тим не менш, складні за складом, косметичні засоби інтенсивної дії на практиці все більше завойовують ринок.  Оскільки, космецевтика – це якась проміжна категорія між косметикою і ліками, можна позначити її основні характерні риси:

  1. Багатофункціональний комплекс з великою кількістю інгредієнтів, що забезпечують загальний ефект, спрямований на рішення заявлених проблем;
  2. Засоби містять в складі біологічно активні речовини, що підвищують проникність шкірного бар’єру і впливають на стан шкіри;
  3. Засоби мають інтенсивну дію, забезпечену, в тому числі, фармакологічними агентами в концентраціях нижче терапевтичних;
  4. Комфортність відчуттів від застосування не має вирішального значення;
  5. Розрахована доза застосування;
  6. Наявність обмежень щодо використання;
  7. Може бути відсутнім аромат.

Косметичні засоби ТМ CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics  володіють критеріями космецевтики. Продукти даної торгової марки широко призначаються лікарями, в той же час, не дивлячись на велику кількість позитивних відгуків, ці засоби не є лікарськими засобами. До складу косметичних засобів  входять інгредієнти з тисячолітньою історією і останні розробки косметичної хімії. Спираючись на результати сучасних досліджень і розробок, кожна косметична лінія вибудувана відповідно до сучасних уявлень про патогенез конкретної проблеми і націлена на її рішення.

Швидше за все, терміном «космецевтика» продовжать користуватися і в наступні роки. На сьогоднішній день він означає, що продукт багатофункціональний і поєднує функції косметики і інтенсивний вплив на фізіологічні процеси в шкірі.

Шеховцова Х.І.

Залишити коментар